N-5-1

Vår egen låsesylinder.

Denne rundsylinderen har den egenskapen at den er:

Dirkesikker, bumpingsikker OG impressioningsikker.

Alle disse egenskapene på en helt standard profil sylinderkjerne, uten sidebjelker, dimplekeys, osv osv.

Disse kan også lages på forskjellige “systemsylinderkjerner” om ønskelig.

 

Impsylblack

N-3 frontN-3 bak